RENK BİLİMİ

renk-bilimi-pigmentoloji
Anlamları
Rengin tanımını bir noktada,ışığın herhangibi bir görüntüsü olarak niteleyebiliriz. Renk bilimini, bilim olarak kabul etmeyen bazı kişiler buna basit bir mantıkla bakarlar. Aslına bakılırsa renkler,kutsal ve ulvi zekanın, hayatın, yaşamın, geleceğin bir ifade ediliş durumudur. Çin ve Mısırda renk kaimcilerinin, insanın yedi katlı doğası ile bir bütün olduğu, güneş ışığı tayflandığında, yedi ayrı rengin doğuşu arasındaki bağlantıyı, renklerin önce, insanlar için var olduklarını doğrulamaktır. Kendi özünde bir biçim olan,renk bilim sisteminin, meydana geliş sebebi budur.

Günümüzde,doktorlar ve bilim adamları hastalıkları daha sonuç alıcı bir biçimde tedavi etmek için,doğadaki gizli ve gizemli konulara dikkat çekici bir biçimde önem vermektedirler.Renk bilimi üç sistemden oluşur.

1.Psikolojik Sistemde: Beynimizde uyanan bir duyumdur.
2.Fizyolojik Sistemde: Birçok ışık çeşitlerinin, göz retinası üzerinde,sinirler vasıtası ile oluşabilen fizyolojik hareketlerdir.
3.Fiziksel Sistemde: Işıkla,spektrumla,ölçülerle ve rakamlarla belirtilen bir oluşumdur.
Yaşamımızda,her an renklerle birlikteyiz.Ve de onlardan etkilenmememiz mümkün değildir.
Renklerin Güç ve Potansiyelleri
Renk ailesi yaşamımızda, güçlü ve etken bir biçimde yerini almıştır. Açık mavi bir görüntü, hepimize huzur, güven, memnuniyet verirken, kara bulutlarla kaplı, koyu, sisli bir gökyüzü içimizi karartıp, stresli ve karmaşık bir ruh hali yaşatabilir.
Güneşin güzel ışığı bizlere sevinçli,mutlu anlar yaşatırken, yılın her mevsimi bize değişik bir duyguyu yaşatır. Gece gökyüzünde dolunay gördüğümüzde bazılarımız heyecanlı anlar yaşarken,bazılarımız olumsuz duygulara kapılabilir. Renk terapide,vücuda enerji kazandırmak için kırmızı astral bedene denge ve ahenk vermek için yeşil, potasyum sodyum arasındaki dengeyi yeniden kurmak için menekşe rengi tercih edilir.

Kırmızı: Sağlık, Kuvvet, Dinçlik, Seksüalite, Tehlike
Genel anlamda: Sağlığı muhafaza etme, güç, fiziksel enerji, dinçlik, seksüel tutku, şehvet, tehlike ve cesareti temsil eder. Ateş elementinin rengidir. Kanla, dolayısı ile hayat ve ölümle, doğumla, volkanlar ve yoğun duygularla bağlantılıdır. İlkel kabilelerde kırmızı kutsal varlıklarla ve en üst sosyal sınıflarla bağlantılı kutsal renktir.

Kişilik: Kırmızı insanlar çok aktif, dinamik ve hayati enerji taşıyan kişilerdir. Fiziksel anlamda dinç ve kuvvetlidirler, sağlıklarını kolay kaybetmezler. Meydan okunmayı sever ve hayatı hızlı yaşarlar, tutkulu ve cesurdurlar. Duygularını yansıtırlar ve irade güçü gösterirler ancak aynı zamanda hiper aktivite kızgınlık ve öfke taşırlar.

Turuncu: Teşvik, Yaratıcılık, Cazibe, Uyum Yeteneği
Genel anlamda: Cesaretlendirme,konsantre olma kabiliyetini güçlendirme
dikkat çekme, uyum yeteneği, stimülasyon ve teşvik etme yeteneğini temsil eder.

Kişilik: Turuncu insanlar aktivite ve düşünceyi birleştirirler. Yaratıcı, zeki ve ayrıca artistiktirler. Uyum yetenekleri ve konsantre alabilme kabiliyetleri sayesinde yaptıkları işte başarılı olurlar. Güç, pozitiflik, hırs ve macera duygusu taşırlar. Bu özellikleri ile etrafındakileri çekerler ve cesaretlendirirler. Koyu turuncu kişilikler yorgunluk, depresyon ve gerilim yaşarlar.

Pembe: Aşk, Dostluk, Acıma, Cömert Duygular, Gevşeme
Genel anlamda: Kırmızının yoğunluğunun hafifletilmiş halidir. Hassas duyguları ve duygu karışımlarını, rahatlama ve gevşemeyi, ahlak ve şeref duygularını, genel başarıyı temsil eder.

Kişilik: Pembe insanlar,kötülüklere karşı direnen ve üstesinden gelebilen kişilerdir. Ahlak ve şeref duyguları gelişmiştir. Aşk ilişkilerinde çok duygusaldırlar. Stres altında dahi gevşemeyi bildiklerinden ve kin duygusunu asla taşımadıklarından genelde başarılı olurlar. Çevrelerindeki insanlara karşı duygularında cömerttirler ve ruhani iyileştirme özelliğine sahiptirler.

Sarı: Çekicilik, Hareket, Bilgi, Neşe, Konfor
Genel anlamda: Sarı hava elementinin rengidir. Güneşi, hububatı ve düşünce gücünü temsil eder. Akıl, hareket, seyahat, iletişim, kehanette bulunma ve güveni temsil eder.

Kişilik: Sarı insanlar, zeka ve akıl yolu ile elde ettikleri bilgiyi çevrelerine aktarırlar ve ikna yeteneğine sahiptirler. Neşeli ve kıskanç kişilerdir. Mükemmel bir analitik zihne sahiptirler ve olayların çözülmesinde güvenilir
kişilerdir. Kehanette bulunabilirler. Hareketlidirler ve seyahati severler. Ancak koyu sarılar patronluk taslayabilir, kontrol arzusu ve egoizm gösterebilirler.

Siyah: Karşı Durma, İnkar, Yok Etme
Genel anlamda: Evren ve uzay boşluğunu temsil eder, siyah renklerin yokluğudur. Bazı kültürlerde bilgeliği temsil eder. Siyah şeytani bir renk değildir. Negatif anlamda şaşkınlık, karışıklık, üzüntü, kayıp ve yas tutma anlamları taşıyabilir.

Kişilik: Siyah insanlar olayları kendi süzgeçlerinden geçirip değerlendirirler ve sistemlere uymayan şeylere karşı büyük direnç gösterirler. Bu sessiz bir karşı koymadır, büyük reaksiyonlardan önce gizli inatçılık güderler. İnandıkları şeyler için sonuna kadar uğraşır ve asla yılmazlar, ancak ifadelerinde hep bir parça yakınma, hüzünlenme ve hayıflanma saklıdır.

Kahverengi: Yoğunlaşma, Telapati, Büyü, Şüphe, Hayvanlar
Genel anlamda: Kahverengi ,yeryüzü,toprak ve bir anlamda da dünyanın bereketliliğini temsil eder. Ev hayvanları, hayvanlarla da bağlantılıdırlar. Kayıp eşyaların büyü yolu ile bulunmasında, telepati ve tanıdıkların korunmasını temsil eder. Negatif anlamda kararsızlık, şüphe, enerji emmeye kadar anlamlar ifade edebilir.

Kişilik: Kahverengi insanlar tanıdıklarına çok bağlıdırlar ve onları korumaya çalışırlar. Ev hayvanlarını sever ve bakarlar. Telepati özellikleri vardır. Koyu kahverengi kişiliklerde aşırı şüphe ve her konuda kararsızlık görülür ve genelde eneji tüketirler.

Yeşil: Para, Şans, Hırs, Tutku, Kıskançlık, Büyüme
Genel anlamda: Parayı şansı, finansal alanda başarı, bereketliliği, hasadı ve iş birliğini temsil eder. Yeşil toprak elementinin rengidir ve gezegenimizin bereket ve verimliliğinin yanısıra hayatın kendisini temsil eder.

Kişilik: Dengeli ve oturmuş,tabiatla barışık ve bağlantılı bir kişiliği temsil eder. İş ortamlarında grup çalışmalarına yatkındırlar, hırslıdırlar ve parasal anlamda şansları yüksektir. Hayırsever ve iyileştirme gücüne sahiptirler. Biraz kıskançtırlar. Koyu yeşil kişilikler uyumsuzluk, aşırı kıskançlık ve aşırı tutku gösterebilirler.

Mavi: Barış, Sabır, Onur, Sadakat, Akıl Gerçek, Mutluluk
Genel anlamda: Su elementinin rengidir. Okyanus, uyku, alacakaranlık ve gökyüzünü sembolize eder. Açık mavi anlayış, sağlık, barış, mutluluk, ruhani uyanıklılık ve sabrı temsil ederken, koyu mavi depresyon, aksilik, talihsizlik ve düşüncesizce hareketi temsil eder.

Kişilik: Mavi insanlar, iç huzuru ve dengesi yerine sakin, içten, samimi, onurlu ve anlayışlıdır. İnançlı ve derin duygulara sahiptirler, algılama güçleri keskindir. Sevdiklerine sadık ve inançlarına bağlıdırlar. Koyu mavi kişilikler içine kapanık, korku, endişe ve ihtiyatlı olma ihtiyacı hissederler, çok değişken tepkisel, depresif ve boyun eğici davranabilirler.